1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Làm cách nào để đăng nhập và đăng xuất khỏi ứng dụng?

Hãy bắt đầu học nào!

Làm cách nào để đăng nhập?

  1. Mở ứng dụng. Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store hoặc trên Google Play.
  2. Bạn sẽ thấy màn hình này. Nhấn Log in(Đăng nhập).

                           

  1. Nhập địa chỉ email của bạn vào ô được cung cấp. Hãy đảm bảo đăng nhập bằng email bạn đã sử dụng để đăng ký online trực tuyến. Nhấn “Continue with Facebook”(Tiếp tục với Facebook) nếu bạn đã đăng ký qua Facebook.
  2. Nhấn Log in(Đăng nhập). Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu của mình, hãy nhấp vào đây để yêu cầu đặt lại mật khẩu .

Chúng tôi sẽ gửi một email đến địa chỉ email của bạn kèm theo hướng dẫn về mật khẩu mới.

Làm cách nào để đăng xuất?

  1. Đầu tiên, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ trẻ em (ảnh đại diện nhân vật ở góc trên bên trái                                                                          
  2. Một danh sách thả xuống với các tùy chọn sẽ được hiển thị, hãy nhấn vào tùy chọn “Parents Area.”(Khu vực dành cho phụ huynh). 
  3. Màn hình kiểm soát của phụ huynh sẽ được hiển thị; hãy nhập ngày sinh dùng để đăng ký của phụ huynh.
  4. Bạn sẽ thấy phần Parents Community(Cộng đồng Phụ huynh). Trên thanh dưới, nhấp vào biểu tượng Profile(Hồ sơ).                                           
  5. Tại phần Hồ sơ, kéo xuống cho đến cuối, bấm vào “Log Out”(Đăng xuất).

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hello@lingokids.com.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin