1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Quy trình hủy – Đăng ký trên trang web

Tôi đã đăng ký trên trang web Lingokids

Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng không tự động hủy đăng ký.

Tôi đang đọc nội dung này trong một thiết bị có cài đặt Lingokids và đăng nhập bằng tài khoản của mình: 

Bạn có thể hủy đăng ký của mình trực tiếp trong ứng dụng bằng cách quản lý đăng ký của bạn tại đây .

Tôi đang đọc nội dung này trên một thiết bị khác hoặc trên máy tính (trình duyệt web): 

Xin lưu ý rằng bạn có thể hủy đăng ký của mình trong ứng dụng theo các bước sau .

Sau đó, đăng ký sẽ bị hủy vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại. 

Bạn đã bao giờ xóa cài đặt(uninstalled) ứng dụng hoặc không nhớ địa chỉ email mà bạn đã đăng ký chưa?

Tìm kiếm trong hộp thư đến của bạn, bạn sẽ thấy một email xác nhận đăng ký từ Lingokids và biên lai thanh toán; thành viên của bạn đã được đăng ký với tài khoản email đó.

Nếu bạn gặp sự cố khi hủy hoặc muốn yêu cầu hoàn lại tiền,  vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tiện ích Hỗ Trợ ở góc dưới bên phải.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin