1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Làm cách nào để hủy đăng ký Lingokids?

Làm cách nào để hủy đăng ký thành viên Lingokids của tôi?

Chúng tôi rất tiếc vì bạn không muốn tiếp tục học với chúng tôi!

Xin lưu ý rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng Lingokids sẽ không hủy đăng ký. 

Quá trình hủy khác nhau tùy thuộc vào nền tảng mà bạn đã đăng ký.

  1. App Store: vui lòng xem bài viết này để xem hướng dẫn.
  2. Google Play : vui lòng xem bài viết này để xem hướng dẫn.
  3. Lingokids (đăng ký trang web) , vui lòng xem bài viết này để xem hướng dẫn.

Bạn không chắc mình đã đăng ký như thế nào?

Xác minh trên email mà bạn đã đăng ký xác nhận để tìm hiểu, kiểm tra biên lai thanh toán hoặc khoản phí trên bảng sao kê của bạn.

– Nếu thông báo xác nhận, biên lai thanh toán hoặc khoản phí của bạn ghi “Apple / iTunes Bill” mà bạn đã đăng ký qua Apple Store; xem tùy chọn 1.

– Nếu thông báo xác nhận, biên lai thanh toán hoặc khoản phí của bạn cho biết “Google Lingokids” mà bạn đã đăng ký qua Google Play; xem tùy chọn 2.

– Nếu thông báo xác nhận, biên lai thanh toán hoặc khoản phí của bạn ghi “Lingokids” hoặc “Monkimun” thì bạn đã đăng ký qua nền tảng nội bộ của chúng tôi; xem tùy chọn 3.

Sau khi hủy, bạn vẫn sẽ có thể truy cập thành viên của mình trong khoảng thời gian còn lại mà bạn đã đăng ký hoặc thanh toán.

Sau ngày đó, đăng ký của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ không phải nhận thêm bất kỳ khoản phí nào.

Bạn có muốn yêu cầu hoàn lại tiền không? Tìm hiểu ở đây cách bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin