1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Thanh toán của tôi không thành công. Làm cách nào để cập nhật thông tin thanh toán của tôi?

Bạn có gặp sự cố với thanh toán của mình không? Đừng lo lắng! Bạn chỉ cần cập nhật thông tin thanh toán của mình để tiếp tục sử dụng Lingokids Unlimited!

Tôi đã đăng ký với Apple thông qua App Store hoặc iTunes

Xem bài viết của Apple để biết thêm hướng dẫn

Để cập nhật phương thức thanh toán của bạn thông qua Apple, vui lòng xem các bước bên dưới:

  1. Đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iTunes & App Store.
  2. Nhấn vào Apple ID của bạn, sau đó nhấn vào Xem Apple ID. Bạn có thể được yêu cầu phải đăng nhập.
  3. Nhấn vào Thông tin thanh toán, sau đó thay đổi thông tin của bạn. 
  4. Đảm bảo rằng tên và địa chỉ thanh toán của bạn khớp chính xác với thông tin trong hồ sơ với tổ chức tài chính của bạn, sau đó nhấn vào Xong.

Tôi đã đăng ký với Google Play

Xem bài viết của Google Play để biết thêm hướng dẫn 

Để cập nhật phương thức thanh toán của bạn thông qua Google Play, vui lòng xem các bước bên dưới:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play.
  2. Quay về mặt hàng bạn muốn mua và nhấn vào giá.
  3. Bên cạnh phương thức thanh toán hiện tại, hãy nhấn vào Mũi tên xuống  Phương thức thanh toán .
  4. Chọn một phương thức thanh toán khác hoặc thêm một phương thức mới.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch mua của bạn.

Tôi đã đăng ký trên trang web Lingokids

Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua  tiện ích Hỗ Tợ và chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật phương thức thanh toán của mình.  

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin