1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Chính sách hoàn tiền

Tại Lingokids, chúng tôi hiểu rằng tai nạn là một điều luôn xảy ra hàng ngày!

Tôi đã đăng ký thông qua Apple:

Thật không may, Apple quản lý trực tiếp tất cả các hoạt động đăng ký và mua hàng của bạn.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể hoàn tiền, hủy hoặc quản lý các tài khoản được tạo thông qua Apple.

Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ trực tiếp với Apple bằng cách sử dụng thông tin có trên biên lai gửi qua email của bạn. Bạn có thể nhấp vào đây để bắt đầu yêu cầu hoàn lại tiền của mình thông qua Apple.

Tôi đã đăng ký trên trang web Lingokids hoặc trên Google Play:

Chúng tôi sẽ cung cấp một khoản hoàn lại đầy đủ  nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán của bạn.

Bạn phải gửi tin nhắn tới email hello@lingokids.com của chúng tôi để đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại.

Xin lưu ý rằng việc hủy đăng ký của bạn trên ứng dụng hoặc trên Google Play sẽ không tự động gửi yêu cầu hoàn lại tiền.

Bạn hãy đảm bảo tin nhắn bao gồm địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký và biên lai từ khoản phí đó.

** Xin lưu ý, nếu trước đó bạn đã yêu cầu và nhận được tiền hoàn lại, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận thêm bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin