1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Làm cách nào để đăng ký lại sau khi hủy đăng ký qua Google Play?

Chúng tôi rất muốn gia đình bạn tìm hiểu lại với chúng tôi!

Nếu bạn đã đăng ký qua Google Play, bạn có thể đăng ký lại bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau.

  1. Tới  play.google.com .
  2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
  3. Ở bên trái, nhấp vào  Đăng ký của tôi .
  4. Chọn đăng ký bạn muốn khôi phục.
  5. Nhấp vào  Khôi phục .

Bạn cũng có thể đọc bài viết của Google để được hướng dẫn thêm về cách quản lý đăng ký của mình. 

Nếu bạn đã đăng ký thông qua trang web của chúng tôi và cần trợ giúp đăng ký lại hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tiện ích Hỗ Trợ ở góc dưới bên phải.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin