1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Tôi muốn yêu cầu hoàn lại tiền – Đăng ký App Store

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng thông tin Apple ID liên quan đến giao dịch mua của mình .

Bạn sẽ có thể nhận ra Apple ID được sử dụng để đăng ký bằng cách tìm kiếm email xác nhận / biên lai thanh toán trong hộp thư đến của bạn. 

Apple duy trì chính sách bảo mật dữ liệu rất nghiêm ngặt và không cho phép truy cập, quản lý, hủy hoặc hoàn tiền đăng ký cho bạn. 

Do đó, chúng tôi không thể quản lý việc hoàn tiền của khách hàng . Để gửi yêu cầu hoàn tiền, bạn phải thực hiện thông qua Apple.

Apple thường hoàn lại tiền cho khách hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua. Chúng tôi khuyên bạn nên gửi yêu cầu hoàn lại tiền tại đây .

Nếu bạn không thể hủy, gặp vấn đề khi yêu cầu hoàn lại tiền hoặc yêu cầu thêm thông tin về tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với Apple tại đây. 

Bạn sẽ có thể nhắn tin trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Apple và thảo luận về trường hợp của mình.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin