1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Hướng dẫn thêm mới tài khoản cho con

Làm thế nào để thêm mới tài khoản con? Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé!

Bước 1
Nhấp vào biểu tượng icon cạnh tên của tài khoản nằm ở góc trên cùng bên trái.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 1
Bước 2
Nhấp vào "Change Profile" để mở danh sách các tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 2
Bước 3
Nhấp vào "Add Profile" để tiến hành thêm mới tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 3
Bước 4
Nhập năm sinh của cha mẹ. Ví dụ: 1991.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4
Bước 5
Nhấp vào dấu "+" để tiến hành thêm mới tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4
Bước 6
Nhập thông tin của tài khoản con bao gồm: Họ và tên (Name), Tháng/Năm sinh (Birthdate), Trình độ (Level).
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 6
Bước 7
Tài khoản con đã được thêm mới. Nhấp vào nút "<" nằm góc trên cùng bên trái để thoát ra về mục học tập.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 7
Bước 8
Làm tương tự Bước 1 và Bước 2 để lựa chọn tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 8

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin