1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Quy trình hủy – Google Play

Tôi đã đăng ký với Google Play

Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động hủy đăng ký.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android của mình (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng):

  1. Nhấp vào đây để truy cập đăng ký Google Play của bạn.
  2. Chọn đăng ký mà bạn muốn hủy.
  3. Nhấn vào “Hủy đăng ký”(cancel subscription).            

Ngoài ra, bạn có thể mở Cửa hàng Google Play và làm theo các bước sau:

  1. Bấm vào nút hamburguer_button.png 
  2. Đi tới “Đăng ký”
  3. Chọn đăng ký bạn muốn hủy.
  4. Nhấn vào “Hủy đăng ký”.  

Cơ bản] Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play | Tinh tế

Nếu bạn không thể tìm thấy đăng ký được liệt kê ở đó, rất có thể bạn đã đăng nhập bằng một tài khoản Google khác. Tìm kiếm trong hộp thư đến của email, bạn sẽ tìm thấy email xác nhận đăng ký từ Google Play; tư cách thành viên Lingokids Subscription của bạn đã được đăng ký bằng tài khoản Google Play đó.

Để hủy đăng ký Google Play từ máy tính của bạn:

  1. Nhấp vào đây để truy cập đăng ký Google Play của bạn.
  2. Tìm đăng ký bạn muốn hủy, nó sẽ được liệt kê là “Lingokids”.
  3. Nhấn vào đăng ký và nhấp vào “Hủy”.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc bài viết của Google Play tại đây .

Sau đó, đăng ký sẽ bị hủy vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại. 

Trong trường hợp bạn không thể hủy đăng ký Google Play của mình,  vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hello@lingokids.com.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin