1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Tôi đã thanh toán, nhưng không thể truy cập Lingokids.

Chúng tôi rất tiếc vì bạn không thể truy cập Lingokids! 

Bạn đã thanh toán nhưng App vẫn yêu cầu bạn Go Unlimited(Truy cập không giới hạn)?

Nguyên nhân phổ biến nhất là bạn có thể đăng nhập sai địa chỉ email !  

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Lingokids bằng cùng một địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Để biết bạn đang sử dụng địa chỉ email nào với Lingokids, vui lòng xem  bài viết này.

Nếu bạn thấy địa chỉ email sai:

  1. Xóa ứng dụng Lingokids
  2. Cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị của bạn
  3. Nhấp vào “Đăng nhập” trong ứng dụng và nhập email bạn đã sử dụng để đăng ký. Nếu cần, bạn có thể nhấp vào đây để yêu cầu đặt lại mật khẩu.

Vẫn không thể truy cập đăng ký Không giới hạn ? Đừng lo lắng!  

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại e-mail: hello@lingokids.com cùng với bản sao biên nhận của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin