1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Tôi đã nhận được một khoản phí không mong muốn từ Lingokids Unlimited!

Chúng tôi rất tiếc vì bạn đã nhận được một khoản phí không mong muốn. Xin lưu ý rằng việc xóa ứng dụng sẽ không hủy đăng ký.

Tại sao phí xảy ra?

 • Đăng ký được gia hạn tự động. Tất cả các đăng ký được gia hạn tự động. Bạn sẽ bị tính phí một lần mỗi kỳ thanh toán trừ khi bạn hủy đăng ký của mình ít nhất 24 giờ trước khi đăng ký gia hạn. Ví dụ: nếu bạn bắt đầu tư cách thành viên hàng tháng vào ngày 20 tháng 1, bạn phải hủy trước ngày 19 tháng 2 để tránh bị tính phí. 
 • Vợ / chồng hoặc thành viên gia đình đã đăng ký Lingokids mà chủ thẻ không biết
 • Một người dùng tạo nhiều tài khoản và nhận được nhiều khoản phí. 

Cách yêu cầu hoàn lại tiền:

Tôi đã đăng ký qua App Store:

Đầu tiên, bạn phải gửi yêu cầu hoàn lại tiền cho Apple tại đây .

Tiếp theo, nhấp vào đây để truy cập đăng ký iTunes của bạn và hủy đăng ký để đảm bảo rằng bạn không bị tính phí khác.

Ngoài ra, hãy nhấp vào đây để liên hệ với nhóm hỗ trợ của Apple và yêu cầu hoàn lại tiền.

Tôi đã đăng ký qua Google Play:

Có hai cách để bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch mua trên Google Play:

 1. Trước tiên, từ máy tính, nhấp vào đây để truy cập tài khoản Google Play của bạn.
 2. Nhấp vào Lịch sử đặt hàng.
 3. Tìm đơn hàng bạn muốn trả lại. Nó sẽ được liệt kê là Lingokids.
 4. Chọn Yêu cầu hoàn lại tiền hoặc Báo cáo sự cố và chọn tùy chọn mô tả tình huống của bạn.
 5. Hoàn thành biểu mẫu và lưu ý rằng bạn muốn được hoàn lại tiền.

Nếu bạn không thể tìm thấy giao dịch mua hoặc gặp khó khăn với yêu cầu hoàn lại tiền,  vui lòng  liên hệ với chúng tôi tại tiện ích Hỗ Trợ ở góc dưới bên phải. 

Vui lòng kiểm tra xem liệu tài khoản của bạn có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền theo chính sách hoàn tiền hiện tại của chúng tôi hay không  . 

Trong thư của bạn, bạn phải bao gồm email bạn đã sử dụng để đăng ký tại Lingokids và email được liên kết với tài khoản Google Play của bạn (nếu nó khác với tài khoản Lingokids của bạn).

Tôi đã đăng ký qua trang web Lingokids (cũng áp dụng cho các ưu đãi từ email)

 1. Vui lòng kiểm tra xem liệu tài khoản của bạn có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền theo chính sách hiện tại của chúng tôi hay không .
 2. Nếu vậy, vui lòng  liên hệ với chúng tôi tại tiện ích Hỗ Trợ ở góc dưới bên phải.
 3. Trong tin nhắn của bạn, bạn phải bao gồm 2 phần thông tin sau: email bạn đã sử dụng để đăng ký thành viên của mình và biên lai từ phí.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin