1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Bước 1

Vui lòng nhấp vào nút “Lấy lại mật khẩu” dưới đây.

Bước 2

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Nhập Email của bạn, sau đó nhấp vào nút “Đặt lại mật khẩu”.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Có thông báo như trên là đã yêu cầu Đặt lại mật khẩu thành công.

Bước 3

Kiểm tra hòm thư email của bạn. Lúc này bạn sẽ nhận được một email từ hệ thống như dưới đây.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Truy cập thư, sau đó nhấp vào nút “Ấn vào đây để đặt lại mật khẩu”.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Nhập mật khẩu mới của bạn vào hai ô nhập liệu rồi nhấp vào nút “Lưu’.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

Có thông báo như hình dưới đây là bạn đã đổi được mật khẩu mới và bắt đầu tăng thu nhập của bạn thông qua Tiếp thị liên kết.

Quên mật khẩu Tiếp thị liên kết của bạn

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on telegram
Share on email