1,449k

1,149k

Tài khoản riêng/năm

giờ
phút
giây
0
0
Subtotal:
No products in the cart.

Hồ sơ của bé trong Lingokids

Tôi có thể tạo bao nhiêu hồ sơ?

Với Lingokids Unlimited, bạn có thể tạo tối đa 4 hồ sơ trẻ em mà không phải trả thêm phí. Điều này có nghĩa là cả gia đình có thể học cùng nhau. Nếu bạn chưa có tài khoản Unlimited, bạn sẽ có thể tạo 1 hồ sơ con tại đây.

Thiết lập hồ sơ cho con khi đăng ký:

Sau khi tải xuống ứng dụng, trên trang chủ, nhấn “Next” để tạo tài khoản của bạn, nhập địa chỉ “email” của bạn và hồ sơ cho bé.

Nếu bạn muốn tạo các hồ sơ khác bằng gói Lingokids Unlimited của chúng tôi, bạn có thể làm tiếp như vậy sau khi vào ứng dụng.

Tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin của con bạn?

Chúng tôi yêu cầu thông tin cơ bản về con bạn để thích nghi tốt hơn với chương trình học tập của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin này ra bên ngoài Lingokids.

Làm cách nào để thêm một hồ sơ khác hoặc chuyển đổi giữa các hồ sơ của bé?

Đầu tiên, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ trẻ em (ảnh đại diện nhân vật) ở góc trên bên trái.

Một danh sách thả xuống với các tùy chọn sẽ được hiển thị. Để tạo một hồ sơ khác, hãy nhấn “Thêm hồ sơ”.

Nếu bạn đã tạo các hồ sơ khác cho con mình, bạn sẽ thấy các hồ sơ tương ứng của chúng được liệt kê dưới tên của chúng.

Bấm vào tên của con bạn để chọn hồ sơ bạn muốn sử dụng.

Làm cách nào để chỉnh sửa hồ sơ hoặc tạo hồ sơ mới từ Khu vực dành cho cha mẹ?

Nếu bạn muốn sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ của con mình hoặc tạo một thông tin mới, bạn có thể làm theo các bước sau:

Đầu tiên, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ trẻ em (ảnh đại diện nhân vật) ở góc trên bên trái.

Một danh sách thả xuống với các tùy chọn sẽ được hiển thị, hãy nhấn vào tùy chọn “Khu vực dành cho phụ huynh”

Màn hình kiểm soát của phụ huynh sẽ được hiển thị, chạm vào các số để mở khóa màn hình.

Bạn đang ở Khu vực dành cho Cha mẹ! Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng Hồ sơ dành cho cha mẹ

Danh sách hồ sơ trẻ sẽ xuất hiện: chạm vào + Thêm hồ sơ hoặc chạm vào hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

Thực hiện các sửa đổi thuận tiện và nhấn “Lưu” khi bạn hoàn tất.

📣 Chia sẻ là quan tâm!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin